اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

راه منتهی به آرامگاه تسطیح گردید
Monday 31 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ساخت آب خوری در محوطه بازار هفتگی
Monday 31 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
عملیات عمرانی احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی مسجد
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
رفع ایرادات روشنایی معابر
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ادامه پیاده رو سازی خیابان باکری
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
لکه گیری خاتم الانبیاء
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
پیاده رو سازی روبروی آب و فاضلاب شهری
Wednesday 26 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
مزایا و معایب بازارهای هفتگی
Wednesday 26 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
شروع چهار شنبه بازار شهر سیلوانا
Wednesday 26 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ادامه عملیات پیاده رو سازی
Monday 24 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , اخبار معاونت ها
زیر سازی و لکه گیری معابر حفاری شده
Wednesday 12 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
آزاد سازی و به سازی خیابان با همکاری آقای تمریان،
Monday 10 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
همکاری جهت توسعه خدمات انشعابات آب
Thursday 6 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جلسه با مشاورین ارگ ساراگون
Thursday 6 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر