اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

هفته وحدت گرامی باد
Saturday 8 مهر 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
هفته آتش نشانی گرامی باد
Saturday 1 مهر 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
اول مهر، آغاز مهربانی و مهروزی مبارک باد
Saturday 1 مهر 1402      اخبار شهرداری , اخبار معاونت ها
ترمیم جداول تقاطع خیابان امام با معلم
Sunday 5 شهریور 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
هفته دولت گرامی باد.
Thursday 2 شهریور 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
همکاری در احداث درمانگاه
Thursday 2 شهریور 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری معابر سطح شهر
Thursday 2 شهریور 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
احداث سایبان خودروهای سنگین
Thursday 2 شهریور 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر
متن کامل قانون حمایت از خانواده
Tuesday 13 تیر 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر , قوانین و مصوبات شورای شهر سیلوانه
بازدید مدیرکل محترم دفتر امور شهری
Thursday 18 خرداد 1402      اخبار شهرداری , اخبار شورای اسلامی شهر , اسلایدر
برگزاری نشست مشورتی
Wednesday 17 خرداد 1402      اخبار شهرداری , اخبار شورای اسلامی شهر , اسلایدر