به قلم دکتر علیزاده شهردار سیلوانا

انالله و انا الیه راجعون

بازديد مديركل برق استان

روز آتش نشان

فرا رسیدن بهار علم و دانش

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS