برگزاری جلسه ماده صد

دشت ربط سیلوانا

فراخوان روز زمین پاک

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

دعوت به راهپیمایی روز قدس

شب قدر

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS