مزار شهدای سیلوانا

آذین بندی شهر

مراسم زنگ انقلاب

دهه مبارک فجر

حجت الاسلام سيد ذاكر

برف وربی بخش سیلوانا

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS