صفحات داخلی

تاریخ خبر : 1396/12/12
تعداد بازدید: 1789
تعداد نظرات: 0
اعضاء شورای اسلامی شهر سیلوانه

دوره  ششم شواری شهر سیلوانه

تصویر نام عضو سمت
  شجاع سلیمان نژاد رئیس شورا
  علیرضا احمدی معاونت شورا
  حاجی عبداللهی عضو شورا
  قادر تمریان عضو شورا
  حاجی دینوراژان عضو شورا

 

دوره پنجم شواری شهر سیلوانه

تصویر نام عضو سمت
  محمد صیاد بیگ زاده رئیس شورا
  علیرضا احمدی معاونت شورا
  ارشد مجیدیان عضو شورا
  قادر تمریان عضو شورا
  شهریار بربرین عضو شورا

 

دوره چهارم شواری شهر سیلوانه

تصویر نام عضو سمت
  حاجی دینوراژان رئیس شورا
  شجاع سلیمان نژاد معاونت شورا
  شیرزاد بربرین عضو شورا
  ارشد مجیدیان عضو شورا
  مهاجر بربرین عضو شورا

دوره سوم شورای شهر سیلوانه

تصویر نام عضو سمت
  حاج آقا عزیزیان رئیس شورا
  عارف منصوری معاونت شورا
  شیرزاد بربرین عضو شورا
  شادمان بیگ زاده عضو شورا
  علی بابایی عضو شورا

دوره دوم شورای شهر سیلوانه

تصویر نام عضو سمت
  حاجی دینوراژان رئیس شورا
  حاجی عبداللهی معاونت شورا
  شجاع سلیمان نژاد عضو شورا
  بهرام احمی عضو شورا
  شمس الدین تمری عضو شورا

 

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.