صفحات داخلی

تاریخ خبر : 1396/07/05
تعداد بازدید: 1256
تعداد نظرات: 0
منشور اخلاقی شهرداری

بسمه تعالی

منشور اخلاقي شهرداري سيلوانه

  خدمتگذاران شهرداري تمامي تلاش خود را  جهت   جلب رضايت شهروندان ارجمند وعزيز به كار خواهند   برد و خود  را ملزم به رعايت موارد زير مي دانند.

1- به موقع در محل كار خود حضور يافته و نسبت به همكاران وارباب رجوع با خوشرويي رفتار شود .

2- فعاليت ها براساس دستور العمل ها و بخشنامه ها انجام واز اعمال سليقه هاي شخصي پرهيز گردد .

3-  قوانين ومقررات شهرداري به طور كامل و دقيق رعايت شود  .     

 4- نسبت به يادگيري و كسب اطلاعات براي پاسخگويي به مراجعه كنندگان كوشش نمايند .

5- در انجام امورات محوله ووظايف اداري پشتكار و جديت داشته باشيم .

6- از مظاهر فساد اداري  مانند توصيه ، سفارش و...... خوداري گردد .

7-از اصراف ومصرف بيهوده خوداري گردد .

9-  در محيط اداري از استعمال دخانيات و كارهاي كه موجب خدشه دار شدن حقوق سايرين مي گردد اجتناب گردد .

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.