اخبار

مهمترین خبرهای شورای شهر سیلوانه

اخبار شورای شهر

تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات 1403 شهرداری و شورای اسلامی شهر سیلوانا
Wednesday 25 بهمن 1402      اخبار شهرداری , اخبار شورای اسلامی شهر , اسلایدر , قوانین و مصوبات شورای شهر سیلوانه
متن کامل قانون حمایت از خانواده
Tuesday 13 تیر 1402      اخبار شهرداری , اسلایدر , قوانین و مصوبات شورای شهر سیلوانه