تعریض پل

خیابان خاتم الانبیاء

دیوار حفاظتی پشت مسجد جامع

ساختمان پایگاه بسیج

آسفالت خیابان کشاورز

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS