آزاد سازی قسمتی از عرصه خیابان شورا

برگزاری جشن وحدت در شهر سیلوانا

اهدای کتاب به کتابخانه مجتمع آموزشی نه دی

دیدار شهرداران شهرهای سیلوانا، نوشین، قوشچی و سرو با ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سخن شهردار سخن شهردار هدف ما توسعه پایدار شهر سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری سیلوانه است.
ideal CMS