نصب تابلو راهنما و چراغ راهنمایی

توديع و معادفه حراست

آسفالت باند رفت بلوار خاتم الانبياء

رنگ آميزي نرده هاي حفاظتي

آسفالت بلوار خاتم الانبیاء

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS