آسفالت بلوار خاتم الانبیاء

آسفالت خیابان باکری

آزاد سازی خیابان

عملیات عمرانی بهسازی کوچه شهید بربرین

خيابان خاتم الانبياء

تبصره یک ماده صد

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS