برگزاری جلسه هماهنگی چهارشنبه سوری و سال نو

درخت کاری

برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی

تبریک سال نو 1398

آگهی مزایده فروش زمین - نوبت اول

سخن شهردار سخن شهردار هدف ما توسعه پایدار شهر سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری سیلوانه است.
ideal CMS