اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

آسفالت خیابان ساحلی
Wednesday 6 شهریور 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
همکاری در مقاوم سازی ساختمان بانک
Wednesday 30 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری کوچه ها و معابر پایین تر از مسجد
Wednesday 30 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
عید غدیر خم مبارک باد
Monday 28 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
خاکبرداری مصالح و نخاله ها از سطح خیابان ها و معابر
Wednesday 23 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
سومین بازار هفتگی سیلوانا با شور برگزار گردید
Wednesday 16 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری تقاطع امام و باکری
Tuesday 15 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ادامه پیاده رو سازی
Tuesday 15 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
رونق و گرمی چهارشنبه بازار سیلوانا
Wednesday 9 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جلسه با حضور نمایندگان سازمان آب و جهاد کشاورزی
Wednesday 9 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
زیر سازی و تسطیح
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری خیابان جنب شهرداری
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
تخلیه بتن پلاک
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
آبیاری فضای سبز
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
زیر سازی خیابان کشاورز و ساحلی 2
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر