اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

ادامه عملیات پیاده رو سازی
Monday 24 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , اخبار معاونت ها
زیر سازی و لکه گیری معابر حفاری شده
Wednesday 12 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
آزاد سازی و به سازی خیابان با همکاری آقای تمریان،
Monday 10 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
همکاری جهت توسعه خدمات انشعابات آب
Thursday 6 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جلسه با مشاورین ارگ ساراگون
Thursday 6 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
بازید کارشناسان بانک ملی از شهر سیلوانا
Saturday 1 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
شادی و نشاط دامداران
Saturday 1 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
بازدید دکتر صلاحی و هیات محترم همراه از کارخانه آب معدنی ارومی سیلوانا
Wednesday 22 خرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
بازدید دکتر صلاحی و مدیر کل محترم از سیلوانه
Wednesday 22 خرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , اخبار معاونت ها
جلسه با حضور معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
Wednesday 22 خرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , اخبار معاونت ها
برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در مسجد جامع شهر سیلوانا
Monday 13 خرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , اخبار معاونت ها