اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

جدول گذاری تقاطع امام و باکری
Tuesday 15 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ادامه پیاده رو سازی
Tuesday 15 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
رونق و گرمی چهارشنبه بازار سیلوانا
Wednesday 9 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جلسه با حضور نمایندگان سازمان آب و جهاد کشاورزی
Wednesday 9 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
زیر سازی و تسطیح
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری خیابان جنب شهرداری
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
تخلیه بتن پلاک
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
آبیاری فضای سبز
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
زیر سازی خیابان کشاورز و ساحلی 2
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
تقدیر از زحمات شهردار محترم
Friday 4 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
برداشت مصالح و نخاله
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
چهار شنبه بازار سیلوانا به روایت تصویر
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
بازار هفتگی سیلوانا با استقبال مردم و کسبه شروع به فعالیت نمود
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
شهردار محترم سیلوانا از پرسنل قدردانی نمود
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری خیابان جنب شهرداری
Tuesday 1 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر