اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

جدول گذاری خیابان جنب شهرداری
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
تخلیه بتن پلاک
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
آبیاری فضای سبز
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
زیر سازی خیابان کشاورز و ساحلی 2
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
تقدیر از زحمات شهردار محترم
Friday 4 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
برداشت مصالح و نخاله
Tuesday 8 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
چهار شنبه بازار سیلوانا به روایت تصویر
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
بازار هفتگی سیلوانا با استقبال مردم و کسبه شروع به فعالیت نمود
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
شهردار محترم سیلوانا از پرسنل قدردانی نمود
Wednesday 2 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
جدول گذاری خیابان جنب شهرداری
Tuesday 1 مرداد 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
راه منتهی به آرامگاه تسطیح گردید
Monday 31 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ساخت آب خوری در محوطه بازار هفتگی
Monday 31 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
عملیات عمرانی احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی مسجد
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
رفع ایرادات روشنایی معابر
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر
ادامه پیاده رو سازی خیابان باکری
Thursday 27 تیر 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر