اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1401/01/14
تعداد بازدید: 246
تعداد نظرات: 0

ماه ضیافت خدا

ماه ضیافت خدا

روزه، تمرین كلاس زندگی

درس ایثار و خلوص و بندگی

روزه، زنجیر هوا بگسستن هست

دیو و بت هاي درون بشكستن هست

ماه در خودنگری و خودكاوشی

لب فرو بستن، نگفتن، خامشی

درك مسكین از دل و جان كردن هست

زندگی همچون فقیران كردن هست

قهرمان صحنه تقوا شدن

همچو ماهی زنده دریا شدن

ماه میهمان و ضیافت برخدا

جام بخشش، ماه سرشار از عطا

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.