اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/11/12
تعداد بازدید: 263
تعداد نظرات: 0

1401

1401

دفترچه عوارض محلی شهرداری سیلوانه به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و  بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی   80 و ماده  85 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و هزینه خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند 26 و ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل ها و ایین نامه های اجرایی با استناد بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طبق پیشنهاد شماره ص/578/1400 مورخه30/09/1400  شهرداری سیلوانه و طی مصوبه شماره 12    مورخه23/10/1400  شورای اسلامی شهر سیلوانه به تصویب رسید.

جهت مشاهده دفترچه و دانلود کلیک کنید

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.