اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/05/14
تعداد بازدید: 592
تعداد نظرات: 0

شهردار سیلوانا

شهردار سیلوانا

روز پنج شنبه مورخه 1400/05/14 در جلسه  اعضای محترم دوره ششم شورای اسلامی شهر سیلوانا، دکتر علیزاده اصل به عنوان شهردار سیلوانا انتخاب گردید.لازم به ذکر است که دکتر علیزاده اصل دارای چندین مقاله چاپ شده و کتاب و نفر برتر دکتری در  دانشگاه اصفهان   می باشندو سوابق درخشان آموزشی دارند که در زیر به برخی از مقالات چاپ شده ایشان اشاره می گردد.

تحلیل فضایی و اولویت بندی استان های ایران به منظور برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

Evaluation of ICT development in Isfahan’s region by Topsis method

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان یابی پارک های شهری و مکان یابی بهینه آن منطقه مطالعاتی شهر سقز

ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهرهای الکترونیک مورد شناسی: شهر ارومیه

تحلیل فضایی و اولویت بندی شهرستان های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال

تحلیلی بر زیرساخت های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه با استفاده از روش SWOT

سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در مدیریت و برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی اصفهان)

دوچرخه و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار شهری

تحلیلی بر عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت و برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

تحلیل فضایی پایداری نقاط شهری استان آذربایجان غربی

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.