اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/02/11
تعداد بازدید: 398
تعداد نظرات: 0

زیرسازی و آسفالت با اجرای جداول مربوطه -(خیابان جانبازان)

زیرسازی و آسفالت با اجرای جداول مربوطه -(خیابان جانبازان)

زیرسازی و آسفالت با اجرای جداول مربوطه

(خیابان جانبازان) 

                    

شهرداری سیلوانه در نظر دارد به استناد موافقتنامه به شماره طرح 122غ1502002 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی (اصلاحیه اول)، از محل الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی (اسناد خزانه) پروژه زیرسازی و آسفالت بهمراه جداول مربوطه در سطح شهرسیلوانه را طبق مشخصات زیر و بدون تعدیل و مابه­التفاوت به صورت کامل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا درصورت تمایل خواهشمنداست قیمت مشروحه زیر را حداکثر تا ساعت 8 مورخ 26/02/1400 تکمیل و به شهرداری ارسال فرمایند. لازم بذکر می باشد اسناد خزانه با مشخصات اخزا901 و با سررسید 21/06/1400 می باشد.

نام و مشخصات استعلام شونده............................... آدرس :............................................................... شماره تلفن: ........................    مختصری از شرح عملیات انجام شده :  تسطیح و رگلاژ کف کوبیدن بستر اجرای جدول دو طرفه و یکطرفه- زیرسازی  آسفالت

توضیح اینکه : پیمانکاران پیشنهاد دهنده قیمت باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و رتبه راه  بوده و به پیوست پیشنهاد قیمت ارائه نمایند. ضمانت نامه معتبر (بانکی  یا نقداً) جهت عقد قرارداد اخذ خواهد شد. در هرمرحله از کار آزمایش فنی تمام مراحل اجرای کار توسط آزمایشگاه مکانیک خاک صورت خواهد گرفت که تمامی هزینه های آن به عهده پیمانکار خواهد بود. توضیح ( کلیه کسوارت قانونی برعهده پیمانکار می باشد )

ردیف

مشخصات

مقدار

بهاء واحد

قیمت کل

ملاحضات

ریال

ریال

1

تهیه مصالح زیر اساس رودخانه ای ،بارگیری و حمل با دانه بندی صفر تا 50 میلیمتر  پخش،آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت تا 15 سانتی متر با حداقل 95درصد تراکم ، به روش آشتو اصلاحی

1440 متر مربع

 

 

قبل از اجرای لایه زیر اساس، در صورت نیاز به خاکبرداری و یا برداشت، پیمانکار موظف است برداشت مورد نیاز را انجام داده و از این لحاظ هیچ پرداختی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

2

اجرای کامل عملیات اجرایی جدول یکطرفه

100 متر طول

 

 

 

3

اجرای کامل عملیات اجرایی جدول دو طرفه

20 متر طول

 

 

فقط جدول مورد نیاز را شهرداری در اختیار پیمانکار خواهد گذاشت. (سایر مصالح به عهده پیمانکار می باشد)

 

4

تهیه واجرای اندود نفوذی پریمکت و بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (pg) برای قشر آستر(بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا 19 میلیمتر باشد به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت   

1440 متر مربع

 

 

 

جمع کل قیمت: ریال

 

 

 

 

 

 

-پیمانکار بایستی بوسیله ماشین آلات استاندارد و مطابق با نشریه 101 عملیات اجرایی را انجام نماید.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 مورخ 15/02/1400 می باشد

-زمان بازگشایی پاکتها پیشنهاد قیمت در ساعت 10 صبح مورخ 26/02/1400 می باشد.

- از برای پخش آسفالت بصورت دستی هیچ مبلغی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

- برای عملیات اجرایی فوق هیچ هزینه حملی تعلق نمی گیرد.

- حمل مصالح جدول از محل انبار تا پایکار با نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

-تراکم مورد نیاز جهت بستر، قبل از اجرای لایه زیراساس بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.

-حجم کار بعد از اتمام و بر اساس آزمایش کر گیری و همچنین برداشت نقشه برداری قابل محاسبه خواهد بود (نقشه برداری و هزینه مربوط به آزمایشها و کرگیری  کلا به عهده پیمانکار می باشد و از این وابت هیچ پرداختی به پیمانکار نخواهد شد).

 

-پیمانکار

شرکت یا پیمانکار ضمن مطالعه دقیق برگ استعلام و مشخصات فوق تعهد مي­نمايد تاحداکثربه مدت 10 روز در صورت برنده شدن نسبت به عقد قرارداد و اجرای کار اقدام نماید.

 

محل امضاء و مهر پیشنهاد دهنده: 

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.