اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1399/04/19
تعداد بازدید: 425
تعداد نظرات: 0

تبصره یک ماده صد

تبصره یک ماده صد

بند دو ، دومین مصوبه جلسه مورخه 23/11/98 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری:

در اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی مقرر شد شهرداری های استان در زمان تکمیل پرونده برای ارجاع به کمیسیون ماده 100 استعلام از سازمان نظام مهندسی ساختمان(دفاتر نمایندگی) در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان را جایگزین تاییدیه استحکام بنای مهندس ناظر) بعمل آورند.  ریاست نظام مهندسی ساختمان استان فراهم نمودن امکانات و زمینه پاسخگویی بموقع به استعلام  شهرداری ها را فراهم خواهند نمود. معاونت عمرانی استانداری هماهنگی لازم با اعضای کمیسیون ماده 100 استان در این خصوص بعمل خواهد آورد

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.