اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1399/02/14
تعداد بازدید: 384
تعداد نظرات: 0

مناقصه جمع آوری زباله

مناقصه جمع آوری زباله

آگهی مناقصه عمومی

برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز (حجمی)

شهرداری سیلوانه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 81 مورخ 6/12/98 و آیین نامه مالی شهرداری مصوب سال 99 اجرای عملیات مربوط به خدمات شهری وفضای سبز شهری اعم از جمع آوری زباله وسایر زایدات ، رفت وروب معابر ، شستشوی معابر ،جوبها، جداول ونگهداری فضای سبز و ... رابصورت حجم کار به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ انعقاد پیمان به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید بدین منظور از شرکتهای خدماتی مرتبط و ذیصلاح دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای9 -04432429448تماس حاصل نمایند و برای دریافت اسناد مناقصه همه روزه به غیر از ایام تعطیل در ساعات اداری از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری به دبیر خانه شهرداری مراجعه نمایند .

نحوه خرید اسناد : واریز مبلغ 400000 ریال به حساب شماره 3100003723003شهرداری سیلوانه نزد بانک ملی و تحویل به دبیرخانه و دریافت اسناد

نام شهر

مساحت  محدوده خدماتی و عملیاتی ( هکتار)

برآورد تقریبی ماهیانه ( به ریال )

سیلوانه

50 هکتار

236250000

 

 

توضیح  : در صورت تمایل ، شرکت کنندگان میتوانندبا بازدید از محلهای عملیات ونقشه های موجود شهر با تودیع 5% مبلغ پایه سالانه (141750000ریال ) برای شهر به صورت سپرده نقدی به حساب شهرداری سیلوانه و یا ضمانت نامه بانکی و یا چک بین بانکی بابت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

پاکت الف:

ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در مناقصه بانضمام آگهی مناقصه و فرم منع مداخله کارکنان دولت امضاء و مهرشده و آخرین روزنامه و اساس نامه شرکت (مصدق شده ) وتاییده احرازصلاحیت از اداره کار .

پاکت ب : برگه پیشنهاد قیمت

2- به پیشنهاد ناقص ، مبهم وخارج از پاکت لاک و مهرشده و پیشنهاداتی که پس از سپری شدن مدت اعلامی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست 

6- پیشنهادات رسیده رأس ساعت10صبح بعد از سپری شده 10 روز از نشرآگهی با حضوراعضاء کمیسیون معاملات مفتوح وقرائت خواهد شد.

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.