اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1398/01/28
تعداد بازدید: 380
تعداد نظرات: 0

آگهی مزایده املاک شهرداری

آگهی مزایده  املاک شهرداری

شهرداري سيلوانا به استناد مصوبه شماره 46 مورخ 19/8/97 شوراي اسلامي محترم شهر سيلوانا در نظر دارد نسبت به فروش 22 قطعه زمين با كاربري مسكوني تفكيكي از زمينهاي شهرداري واقع در شهر سيلوانا خيابان 20 متري جنب ساختمان اداري شهرداري ، از طريق مزايده عمومي با قيمت پايه كارشناسي روز و شرايط مشروحه ذيل به متقاضيان واگذار نمايد

  1. متقاضيان بايد پنج درصد قيمت پايه را به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداري به شماره 3100000937009 سيلوانه نزد بانك ملي شعبه مدرس اروميه واريز نمايد .
  2.  به تقاضاي فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3.  فروش به صورت نقدي بوده و برنده مزايده بايد ظرف هفت روز از تاريخ اعلام نتيجه نسبت به پرداخت قيمت قطعي ملك اقدام در غير اين صور ت با نفر بعدي تا نفر سوم به ترتيب اولويت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  4. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است.
  5. متقاضيان تا آخر وقت اداري روز شنبه 15/02/98 مي توانند در خواست هاي خود را به ضميمه سپرده تحويل امور مالي شهر داري نمايند .
  6. پيشنهادات واصله راس ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 16/02/98 با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري باز گشايي و قرائت خواهند گرديد.
  7. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود .
  8. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و به منظور آگاهي از شرايط مزايده و دريافت مدارك شركت در مزايده همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ در آگهي تا پايان وقت اداري مورخ   15/02/98  به امور مالي شهرداري مراجعه يا با شماره تماس 32429448-044 تماس حاصل نمايند.

آدرس : استان آذربايجان غربي . شهرستان اروميه . شهر سيلوانا

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.