اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1397/09/29
تعداد بازدید: 512
تعداد نظرات: 0

جلسه كارگروه ارزيابي عملكرد شهرداريها

جلسه كارگروه ارزيابي عملكرد شهرداريها

نخستين جلسه ارزيابي عملكرد شهرداريها با حضور مديران و كارشناسان دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري هاي و دهياري هاي كشور تشكيل و در آن بر ارزيابي شهرداريهاي كشور در سال آينده از طريق سامانه تاكيد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، در ابتداي اين جلسه كه 27 آذر تشكيل شد، دكتر نگهبان مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان شهرداري ها و دهياري ها طي سخناني با بيان اينكه بررسي و سنجش عملكرد شهرداري و نحوه ارايه خدمات آنها در ميزان رضايت شهروندان از اين نهاد عمومي غير دولتي تاثير گذار است، گفت: با توجه به تكاليف سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور در زمينه نظارت بر شهرداري ها و با توجه به تنوع فعاليت هاي شهرداري ها و افزايش روز افزون انتظارات مردمي از آنها بايد به نتايج اين فعاليت ها در حوزه هاي شهر سازي، خدمات شهري شامل مديريت پسماندها و آتش نشاني و امور ايمني و فضاي سبز، حمل و نقل و ترافيك شهري و موضوعات حقوقي و مالي و بودجه واعتبارات و منابع انساني توجه لازم داشته باشيم.

در ادامه پس از تبادل نظر حاضرين، مقرر شد ارزيابي شهرداريهاي كشور در سال آينده از طريق سامانه انجام پذيرد و نيز كارگروه ارزيابي عملكرد شهرداريها با مشاركت استانداريها تشكيل شود.

همچنين اعلام شد كه تمامي شهرداري ها در اين طرح در گروه هايي با درجه 1-2-3و4-5و6-7-8و9-10و11-12 رتبه بندي خواهند شد.

برنامه ريزي براي بهره گيري از يافته هاي مطالعات علمي دانشگاهي صورت گرفته در زمينه ارزيابي عملكرد شهرداري ها، دعوت از صاحب نظران اين حوزه، اعم از مديران و كارشناسان صاحب نظر شهرداري ها، شوراها و استانداري ها و استادان و پژوهشگران، براي حضور در جلسات آتي كارگروه از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.

در اين جلسه مقرر شد از مديران كل دفاتر فني و برنامه ريزي عمراني و شوراهاي وزارت كشور براي حضور در جلسات آتي كارگروه دعوت شود.

اين جلسه با حضور نگهبان مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و كارشناسان اين دفتر، رجب صلاحي مدير كل دفتر حمل ونقل ريلي، راضي سرپرست دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري، مهديزاده معاون دفتر برنامه ريزي و توسعه مديريت شهري سازمان شهرداري ها و دهياري ها تشكيل شد

دستور جلسه آتي اين كارگروه كه هر دو هفته يكبار تشكيل مي شود "راستي آزمايي ارزيابي عملكرد" و ادامه مباحث مطرح شده در اين جلسه مي باشد.

 

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.