اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1403/01/16
تعداد بازدید: 144
تعداد نظرات: 0

بودجه کل کشور

بودجه کل کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)« که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یک اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تار یخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند »الف« و فراز ششم بند »ب« تبصره ) ۴(، جزء )۲( بند »الف« و بند »ث« تبصره ) ۸(، بند »ج« تبصره )۱۴(، بند »د« تبصره )۱۵( و بند »ب« تبصره )۱۶(، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره -۱۱/۹۷۵۵۵ ۹۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گر یده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد .

برای مشاهده متن کل بودجه  کلیک نمایید.

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.