صفحات داخلی

تعرفه عوارض 1402
تاریخ خبر : 1401/11/15
تعداد بازدید: 279
تعداد نظرات: 0
تعرفه عوارض 1402

عوارض محلی شهرداری سیلوانه در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريهاي كشور و همچنين بند 9 جزء الف تبصره يك قانون مذكور و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و هزینه خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند 26 و ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل­ها و آيین­نامه­های اجرایی با استناد بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به منظور وحدت رويه و رعايت هرچه دقيق تر قوانين و مقررات در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات، طبق پیشنهاد شماره ص/1401/723  مورخه 25/10/1401  شهرداری سیلوانه و طی مصوبه شماره  25  مورخه   03/11/1401   شورای اسلامی شهر سیلوانه به تصویب رسید.

جهت مشاهده و دريافت بر روي لينك  زير كليك نماييد.

دفترچه عوارض 1402 شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيلوانه

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.