صفحات داخلی

تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1399
تاریخ خبر : 1398/11/05
تعداد بازدید: 693
تعداد نظرات: 0
تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1399

طی جلسه روز سه شنبه مورخه 1/11/98 ،عوارض محلی شهرداری سیلوانه به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن قانون و بندهای 9 و 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند 6 ماده 55 قانون شهرداری و هزینه خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند 26 و ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل ها و ایین نامه های اجرایی با استناد بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طبق  پیشنهاد شماره  549/98/ص   مورخه  14/10/98 شهرداری سیلوانه و طی مصوبه شماره  77    مورخه    1/11/98    شورای اسلامی شهر سیلوانه به تصویب رسید.

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.