صفحات داخلی

تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری سیلوانه
تاریخ خبر : 1396/11/30
تعداد بازدید: 960
تعداد نظرات: 0
تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری سیلوانه

بسمه تعالی

عوارض محلی شهرداری سیلوانه به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن قانون و بندهای 9 و 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند 6 ماده 55 قانون شهرداری و هزینه خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند 26 و ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل ها و ایین نامه های اجرایی با استناد بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طبق  پیشنهاد شماره1186 مورخه 11/10/96 شهرداری سیلوانه و طی مصوبه شماره 18 مورخه1/11/96  شورای اسلامی شهر سیلوانه به تصویب رسید.

جهت مطالعه و دریافت تعرفه عوارض سال 1397 کلیک نمایید.

گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.